_дебиет теормясы С.Ж_маханова-259

1. Тағыдай таудан су ішкен, Тарпаңдай, тізесін бүгіп от жеген, Тағы сынды жан едік, Тағы келдік тар жерге, Таңдасаң тағы болар ма? – асты сызылған сөздерде көркемдеудің қай түрі қолданған?

А) омоним

В) антоним

С) синоним

D) полисемия

Е) теңеу

 

2. Көңілім қайтты достан да дұшпаннан да, Алдамаған кім қалды тірі жанда? Алыс-жақын қазақтың бәрін көрдім, Жалғыз жарым болмаса анда-санда асты сызылған сөздерде көркемдеудің қай түрі қолданған?

А) антоним

В) омоним

С) синоним

D) полисемия

Е) теңеу

 

3. Мазмұн мен пішіннің диалектикалық бірлігінде қайсысы өзгерімпаз қасиетке ие?

А) Екеуі де көркем шығарма сипатына қарай өзгере береді

В) Шығарманың сипатына қарай мазмұн өзгереді, пішін өзгермейді

С) Шығарманың сипатына қарай мазмұн өзгермейді пішін өзгереді

D) Шығарма сипатына қарай мазмұн мен пішін еш өзгеріссіз қалады

Е) Дұрыс жауабы берілмеген

 

4. Монолог дегеніміз не?

А) Кейіпкердің іштей тілдесуі

В) Кейіпкердің өзгемен тілдесуі

С) Кейіпкердің сыртқы сөйлесуі

Д) Кейіпкердің дара тілдесуі

Е) Кейіпкердің табиғатпен байланысты суреттелуі

 

5. «Қазіргі Тоғжан жүзінде Абай қиялынан бір шақ кетпейтін, үлбіреп, толқып, лезде келіп, сәтте қайтып тұратын қызыл арай реңі жоқ»-деген сөйлемнен синониді табыңыз?

А) Жүзінде, реңі, лезде, сәтте

В) Қиялы, қызыл арай

С) Үлбіреп, толқып

D) Бір шақ, қызыл арай

Е) Дұрыс жауабы берілмеген

 

6. Тағыдай таудан су ішкен, Тарпаңдай, тізесін бүгіп от жеген, Тағы сынды жан едік, Тағы келдік тар жерге, Таңдасаң тағы болар ма? –деген жолдарда көркемдеудің қай әдісі қолданған?

А) алитерация

В) ассонанс

С) метафора

D) полисемия

Е) теңеу

 

7. Қолыма от сиялы қалам алдым, Жалтақтап айналама қарамадым...-деген өлең жолдарында көркемдеудің қай түрі берілген?

А) эпитет

В) метафора

С) синегдоха

Д) гипербола

Е) литота

 

7. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, Күз болып, дымқыл тұман жерді басқан-деген жолдарда қандай көркемдегіш сөз берілген?

А) эпитет

В) метафора

С) синегдоха

Д) гипербола

Е) литота

 

8. Мінездеудің неше тәсілі бар?

А) 2

В) 3

С) 3

D) 4

Е) 5

 

9. Өнер туындысының іргетасы деп нені айтуға болады?

А) тақырып

В) идея

С) сюжет

D) композиция

Е) мазмұн

 

10. Суреткердің о бастағы ой өзегі қалай аталады?

А) авторлық идея

В) объективтік идея

С) мазмұн

D) пішін

Е) тақырып

 

11. Көктемнің балғын кезі еді, Әнші құс көкте ағылған-деген жолдардан эпитетті көрсетіңіз?

А) балғын, әнші

В) құс, ағылған

С) көктем, кез

D) көкте ағылған

Е) дұрыс жауабы берілмеген

 

12. «Қолыма от сиялы қалам алдым, Жалтақтап айналама қарамадым»-деген жолдардан эпитетті көрсетіңіз?

А) от сиялы

В) қалам алдым

С) жалтақтап

D) айналама қарамадым

Е) қолыма

 

13. Төмендегі асты сызылған сөздерде көркемдегіштің қай түрі қолданған? Тентек үн кетіп еді дауылдап бір, Аңқиып әр жерде бір ауыз қапты

А) эпитет

В) метафора

С) синоним

D) омоним

Е) антоним

 

14. Көркем шығармаларда суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу, мазмұндау қалай аталады?

А) фабула

В) композиция

С) сюжет

D) тенденция

Е) тартыс

 

15. Төмендегі өлең жолында троптың қай түрі берілген? Таулар менің таусылмайтын бақытым, Ал ырысым – ұлан ғайыр кең далам.

А) Метафора

В) Эпитет

С) Синегдоха

D) литота

Е) гипербола

 

16. «Мен – таула ойнаған қарт марал, Табаным тасқа тиер деп, Сақсынып шыққан қиядан» деген жолдардан троптың түрін анықта?

А) Метафора

В) Литота

С) гипепрбола

D) эпитет

Е) аллегория

 

17.Көркем шығарманың неше сюжеттік кезеңі бар?

А) 5

В) 6

С) 7

D) 4

Е) 3

 

18. Көркем шығарманы қорытудың бір түрі қалай аталады?

А) эпилог

В) пролог

С) идея

D) монолог

Е) диалог

 

19.Композицияның құрамына кіретін сюжеттен тыс элементті атаңыз?

А) пролог

В) идея

С) мазмұн

D) пішін

Е) тақырып

 

20. Балқытып гүлді деміне, Сүйді жаз әбден беріле; Әкетпек еді ұзатып, Өзінің жылы жеріне- мына өлең жолдарында троптың қай түрі қолданған?

А) кейіптеу

В) метафора

С) литота

D) эпитет

Е) теңеу

 

21. Төмендегі өлең жолынан метонимияны көрсетіңіз? «Қасиетті қабірге қасіретті Герат жас төкті»

А) Герат

В) қабір

С) қасірет

D) жас төкті

Е) қасиетті

 

22. «Ақ киімді денелі, ақ сақалды, Соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, Басқан жері сықырлап келіп қалды». Троптың қай түрі қолданылған?

А) Кейіптеу

В) Метанимия

С) Синекдоха

D) Символ

Е) Ирония

 

23. «Сәлем-борыш, сөз қулық болғанна соң...». Көркем бейнелеудің қай түрі?

А) Метафора

В) Метанимия

С) Синекдоха

D) Символ

Е) Ирония

 

24.Бүтіннің орнына бөлшекті, жалпының орнына жалқыны немесе жалқының орнына жалпыны қолданылатын троптың түрі қалай аталады?

А) мегзеу

В) метафора

С) аллегория

D) литота

Е) эпитет

 

25. «Жұмысы түссе жалтаңдап, Жағынып келер жаныңа. Жұмысы бітсе талтаңдап, Жоламай кетер маңыңа»-деген өлең жолында әдеби қолданыстың қай түрі берілген?

А) алитерация

В) ассонанс

С) синоним

D) омоним

Е) полисемия

 

26. «Жоғарғы ерні көк тіреп, Төменгі ерні жер тіреп...»- троптың қай түрі берілген?

А) гипербола

В) литота

С) эпитет

D) синегдоха

Е) метонимия

 

27. От орнындай тұяқтан, Оймақтайы қалыпты. Етектейін ерннен, Екі елісі қалыпты Қиған қамыс құлақтан – деген жолждардан троптың түрін анықта?

А) литота

В) гипербола

С) эпитет

D) синегдоха

Е) метонимия

 

28. Оқиғаның болатын орны, мерзімі қалай аталады?

А) экспозиция

В) кульминация

С) шарықтау шегі

D) шешім

Е) тақырып

 

29. Өзара жалғасқан оқиғалардың біртұтас желісін әдебиеттану ғылымында не деп атайды?

А) сюжет

В) фабула

С) композиция

D) текстология

Е) историяграфия

 

30. Үйі мәз болып қой сойды, Сүйіншіге шапқанға – деген жолдардан троптың түрін анықта:

А) метонимия

В) метафора

С) синегдоха

D) литота

Е) гипербола

 

31. Дұғай сәлем жазамын Күйісбайға, Бермек болған айғырдың көзі қайда? Көзді көрсең – бересің, тойсаң танып, Алдамшы атанғаның несі пайда? – троптың түрін анықта?

А) синегдоха

В) метонимия

С) метафора

Д) литота

Е) гипербола

 

32. Өзара шектес заттар мен себептес құбылыстардың, өзара байланысты ұғымдар мен шартты сөздердің бірінің орнына бірін қолдану әдебиет теориясында қалай аталады?

А) метонимия

В) метафора

С) синегдоха

D) литота

Е) гипербола

 

33. -Әй, сақал! Бұл арадан Плюшкинге қалай баруға болады. Берілген сөйлемнен синегдоханы көрсетіңіз?

А) сақал

В) Плюшкин

С) бұл ара

D) баруға болады

Е) дұрыс жауабы берілмеген

 

34. –Қайтсін, қолы тимепті, Өлеңші, әнші есіл ер! Ала жаздай ән салсаң, Селкілде де, билей бер! – берілген өлең жолдарында троптың қай түрі берілген?

А) ирония

В) сарказм

С) эпитет

D) метафора

Е) литота

 

35. Буын саны есепке алынатын өлең жүйесі қалай аталады?

А) силабикалық

В) тоникалық

С) метрикалық

D) дұрыс жауабы берілмеген

Е) тоника-силабикалық

 

36. Эпостық шығарманың ең қысқа түрін ата?

А) мысал

В) повесть

С) новелла

D) роман

Е) ертегі

 

37. Әр жазушының өзіне тән творчествалық ерекшелігін ерекшелігін қалай атаймыз?

А) стиль

В) ағым

С) бағыт

D) бағдар

Е) ереже

 

38. «Отырмын теңіз бойында, Ойнайды дауыл ойында. Соғады толқын шың, жарды, Шертеді көңілім мұңлы әнді. Достарым қандай көп еді... Көбісі соның жоқ енді. Көпірген теңіз төңірегім, Күрсінбейді жел тегін!» - деген өлең жолдарында троптың қай түрі берілген?

А) символ

В) кейіптеу

С) метонимия

D). метафора

Е) литота

 

39. Азырқандың, білемін, ақсақал шал, Тентегіңнің сөзіне құлағың сал. Қазақ-орыс қатыны бір сұлуды, Әкеліп ем, қайтейін, оны дағы ал! – деген жолдарда троптың қай түрі қолданған?

А) кейіптеу

В) литота

С) метафора

D) гипербола

Е) синегдоха

 

40. Кейіпкердің өмірлік негізі қалай аталады?

А) прототип

В) типтендіру

С) деталь

D) портрет

Е) пейзаж

 

41. Мәз болады болысың, Күнде жақсы бола ма, Арқаға ұлық қаққанға Бір қылығы жаққанға Шелтірейіп ұлық отырсың Оқылы тон тола ма, Шенді шекпен жапқанға, Ар ұятын сатқанға – берілген өлең жолдарында образдың қай түрі қолданған?

А) сатиралық образ

В) геройлық образ

С) фантастикалық образ

D) юморлық образ

Е) трагедиялық образ

 

42. –Аптығып асау інің келді, ақ сақал! Тау, тасқа, адамзатқа салып жанжал. Дем алайын деп келдім, аш қойныңды, Сәлем-сауқат әкелдім, қош көріп ал – деген өлең жолдарынан троптың түрін анықта?

А) кейіптеу

В) метафора

С) литота

D) сарказм

Е) гипербола

 

43. Әдебиет теориясында бірыңғай дауыссыз дыбыстардың қайталануын не деп атайды?

А) алитерация

В) ассонанс

С) троп

D) символ

Е) фигура

 

45. «Ей, сәулем, сен аққу құс көлден ұшқан, Сұйықталған сәулетіңе дос пен дұшпан» - қандай әдеби қолданыс бар?

А) антонимдік

В) синонимдік

С) омонимдік

D) полисемия

Е) метафора

 

46. «Үлгілі бала» 1912ж. қай қалада жарық көрді

А) Қазанда

В) Атырауда

С) Жамбылда

D) Ақмолада

Е) Орынборда

 

47. С.Дөнентаевтың балалар әдебиетіндегі өзіндік ізі

А) Мысал-өлеңдер жазды

В) Кең көлемді романдар жазды

С) Эпикалық шығарма жазды

D) Лирикалық өлең жазды

Е) Поэма жазды

 

48. Спандияр Крыловтың қай мысалын аударды

А) Көлбақа мен Юпитер

В) Адасқан өмір

С) Түлкі мен маймыл

D) Заман адамы

Е) Екі шыбын

 

49. Спандиярдың 1910ж. Қазанда басылған аудармасының аты қалай аталады?

А) Үлгілі тәржімә

В) Көлбақа мен Юпитер

С) Заман адамы

D) Аққу шортан һәм шаян

Е) Жаз

 

50. «Осы жинақ шыққаннан кейін мен жазушылыққа бел будым; дейді С.Көбеев) Қай кітабына байланысты айтылған?

А) Үлгілі тәржімә

В) Үлгілі бала

С) Түлкі мен теке

D) Қалың мал

Е) Өмірімнің уәдесі

 

51. «Бізде балалар әдебиеті жасалмаған. Сондықтан менің ойым осы әдебиеттің бізде жасалуына көмектесу»-деген кім?

А) І. Жансүгіров

В) А) Байтұрсынов

С) С) Торайғыров

D) Б. Майлин

Е) С) Көбеев

 

52. Ерінбей еңбек ететін Еліңе бол елгезек. Елгезек болсаң ілісіп Ендеше саған екі емшек – Көркемдеуіш тәсілдің қай түрі қолданған

А) Ассонанс

В) Алитерация

С) Эпитет

D) Метофора

Е) Символ

 

53. Балаларды еңбек тәрбиесіне шақыратын Ілиястың шығармасын көрсет

А) Малта

В) Күз

С) Жауында

D) Қыс

Е) Бөбек бөлеу

 

54. Серең сирақ сөреге Жайып қойды өреге Өреде күннің өткені-ай, Шақылдап шекем кеткені-ай –

А) Малта

В) Шәркей

С) Байшұбар

D) Жаз

Е) Бөбек бөлеу

 

55. Бейімбеттің балаларға саяси маңызы бар тарихи оқиғаны қызықты да көркем етіп баяндаған шығармасы?

А) Кемпірдің ертегісі

В) Байшұбар

С) Малта

D) Малта

Е) Көркемтай

 

56. 1916жылдың қанды оқиғасына арналып жазылған Б.Майлиннің поэмасын көрсет?

А) Кемпірдің ертегісі

В) Хан күйеюі

С) Қанай

D) Қанжар

Е) Рәзия қыз

 

57. «Кемпірдің ертегісі» поэмасының басқа поэмалардан ерекшелігі

А) Сұрақ-жауап

В) Сюжетке құрылмаған

С) Очерк

D) Әңгіме

Е) Драма

 

58. Бейімбеттің балаларға арнап жазған «Байшұбар» өлеңінің идеясы

А) «Ұрлық түбі қорлық»

В) Барға қанағат

С) Еңбек етсең емерсің

D) Адам бойындағы адамгершілік қасиет.

Е) Біреуге ор қазба өзің түсесің

 

59. С.Сейфулиннің еңбек тәрбиесіне байланысты жазылған шығармасы

А) Бұлшық ет

В) Балалар

С) Анаға жауап

D) Пионерлер

Е) Анаға хат

 

60. С.Мұқановтың «Бақташының баласы» повесі неше бөлімнен тұрады?

А) 7

В) 5

С) 4

D) 2

Е) 8

 

61. Бақташының баласы повесіндегі Жандос кімнің баласы

А) Бақташының

В) Түйешінің

С) Кәсіпкердің

D) Спортшының

Е) Сауыншының

 

62. «Бақташының баласы» шығармасының авторы.

А) С.Мұқанов

В) Ғ.Мүсірепов

С) С.Сейфуллин

D) М. Әуезов

Е) А.Тоқмағамбетов

 

63. Айдар, Гүлғайын С.Бегалиннің қай шығармасының кейіпкерлері

А) Сымбатты Сима

В) Көкигеннің көргендері

С) Ұрыншақ

D) Бес батыр

Е) Бала мерген

 

64. С.Бегалиннің Бүкіл Одақтық екі рет бәйге алған повесі.

А) «Сәтжан»

В) «Бала мерген»

С) «Жас бұтақ»

D) «Ермектің алмасы»

Е) «Көкигеннің көргендері»

 

65. Ө.Тұманжановтың Изовтан аударған шығармасын көрсет.

А) Балық пен балықшы

В) Үйрек пен ай

С) Су иесі мен меруерт

D) Қасқыр мен садақ

Е) Сауын сиыр

 

66. Мен әлі кішкентаймын, сүліктеймін, Шайнауға тісіңе де ілікпеймін - Өтебайдың қай мысалынан алынған?

А) «Балық пен балықшы»

В) «Сауын сиыр»

С) «Бүркіт пен тасбақа»

D) «Күзен»

Е) «Үйрек пен ай»

 

67. Мен әлі кішкентаймын, сүліктеймін, Мен саған ақыр меншік мүліктеймін – көркемдеуіш тәсілдің қай түрі қолданған?

А) Теңеу

В) Эпитет

С) Метонимия

D) Кейіптеу

Е) Синоним

 

68. Ө.Тұрманов «Төрт өгіз» өлеңі арқылы балаларды неге шақырады?

А) Бірлікке, ынтымаққа

В) Отанын сүюге

С) Анасын құрметтеуге

D) Еліне адал қызмет етуге

Е) Өнер-білімге

 

69. «Қазақфильм» студиясында Б.Соқпақбаевтың қай повесі бойнша фильм түсірді?

А) Менің атым Қожа

В) Дина

С) Талғат

D) Жекпе-жек

Е) Бізде бала болғанбыз

 

70. Өтебайдың ынтымақ, бірлік, достық мәселесін сөз ететін шығармасын ата?

А) Аю мен аралар

В) Жауқазын

С) Боз торғай

D Сәтжан

Е) Жасбұтақ

 

71. Жамбылдың өзін бәйтерекке, бөбектерді жасыл жапыраққа теңейтін шығармасы?

А) Шәкірт балаларға

В) Балама хат

С) Балаларға

D Жүз жасаған жүректен

Е) Бесік жыры

 

72. Жамбыл қай өлеңінде балалардың бақытты өмірін қызыға да қуана жыр етеді?

А) Бесік жыры

В) Балама хат

С) Балаларға

D) Жүз жасаған жүректен

Е) Шәкірт балаларға

 

73. Жамбыл қай өлеңінде әкелік әмірін көрсете, баласына шарт қойып, жауапты міндет жүктейді?

А) Балама хат

В) Бесік жыры

С) Шәкірт балаларға

D Жүз жасаған жүректен

Е) Балаларға

 

74. «Зытып келем, зытып келем.Артыма қарай-қарай зытам.Зытып келе жатқаным, қашып келемін, артыма қарай беретінім-қорқып келемін»-Қай шығармадан алынған?

А) Қазақ солдаты

В) Бозторғай

С) Анаға хат

D) Бұлшық ет

Е) Балалар

 

75. «Зытып келем, зытып келем.Артыма қарай-қарай зытам.Зытып келе жатқаным,қашып келемін,артыма қарай беретінім-қорқып келемін»-шығармадағы қай кейіпкердің сөзі?

А) Қайрош

В) Бораш

С) Шеген

D) Қожа

Е) Қасым

 

76. «Көресіз бе,балаңыз қанадай ақылды, оқу оқығысы келеді»-дей жүріп Мария апай ақылға кімді көндіреді?

А) Қайырғалидың шешесін

В) Шегенді

С) Қайырғали

D) Борашты

Е) Қожаш

 

77. «Қазақ солдаты» романының басты кейіпкерлерін белгілеңіз?

А) Қайрош,Шеген,Бораш

В) Сәтжан,Зарқұмар

С) Қожа,Сұлтан

D) Есеней,Ұлпан

Е) Сима,Айдар

 

78. ҰОС тақырыбына жазылған Ғ.Мүсіреповтің шығармасы?

А) Қазақ солдаты

В) Ашынған ана

С) Сәтжан

D) Көкшенің көргендері

Е) Ананың анасы

 

79. Ғ.Мүсіреповтің балалар әдебиетінде көтерген тақырыбының бірі?

А) Ана

В) Табиғат

С) Саяси

D) Махаббат

Е) Философиялық

 

80. Түрмеден шығып келе жатқан Қапия Ғабиттің қай шығармасының кейіпкері?

А) Ашынған ана

В) Ананың арашасы

С) Ананың анасы

D) Өлімді жеңген ана

Е) Ақлима

 

81. С.Бегалиннің қай әңгімесінде бақылаусыз кеткен балалардың бейбастығы әшкереленеді?

А) Ойламаған жүріс

В) Аю мен аралар

С) Жауқазын

D Жіңішке жіп

Е) Талап

 

82. «Ал, Жәміш қарағым, қойдың қақпасын аш.Өзің мықтап киін.Малды шиге апарамыз» деген Сапарғалидың кейіпкері?

А) Әшімбет

В) Еділбай

С) Дауылбай

D) Ермек

Е) Қалижан

 

83. «Ал, Жәміш қарағым, қойдың қақпасын аш.Өзің мықтап киін.Малды шиге апарамыз» қай шығармадан үзінді?

А) Шопан даңқы

В) Алғашқы айлар

С) Дина

D Талап

Е) Жол үстінде

 

84. С.Бегалиннің «Сәтжан» повесіндегі Сәтжан кімге еліктеп құсбегі болуды аңсайды?

А) Атасына

В) Досына

С) Ағасына

D) Әкесіне

Е) Інісіне

 

85. М.Иманжанов алғашқы шығармасын қандай тақырыптан бастады?

А) ҰОС тақырыбынан

В) Махаббат

С) Саяси лирика

D) Философиялық лирика

Е) Табиғат

 

86. «...Ана бізбен солғын амандасты. Сұрағымызға келте жауап қайырып,шешіле сөйлей қоймады? М.Иманжановтың қай шығармасынан алынған?

А) Жыртық дәптер

В) Дина

С) Шопан дауқы

D) Алғашқы айлар

Е) Жол үстінде

 

87. Әңгімелеріндегі басты кейіпкерлер салқын қанды, отан үшін отқа түсетін жандар туралы суреттелетін М.Иманжановтың шығармасы?

А) Жыртық дәптер

В) Алғашқы айлар

С) Жол үстінде

D) Шопан дауқы

Е) Дина

 

88. «Таулардан өзен ағар сарқыраған» деп басталатын жаз көркін суреттеген өлең кімдікі?

А) Ыбырай

В) Абай

С) Мағжан

D) Бейімбет

Е) Сәбит

 

89. «Мен бір шерлі жанмын. Әңгіме сұрап не қыласыңдар,-деді мұңды пішінмен».М.Иманжановтың қай шығармасынан алынған?

А) Жыртық дәптер

В) Алғашқы айлар

С) Шопан дауқы

D) Дина

Е) Жол үстінде

 

90. Балаларға арнап жазған С.Бақбергенов повестерінің ерекшелігі?

А) Өнегелі адамдар өмірінің суреттелуі

В) ҰОС тақырыбы

С) Махаббат тақырыбы

D) Саяси

Е) Философиялық тақырып

 

91. «Дина», «Талғат», «Қоянкөзге құлаған жұлдыз» повестерінің авторы?

А) С.Бақбергенов

В) С.Мұқанов

С) М.Әуезов

D) М.Жұмабаев

Е.т С.Дөнентаев

 

92. «Қоянкөзге құлаған жұлдыз» повесіндегі кейіпкерді көрсетіңіз?

А) Шоқан

В) Дина

С) Кенен

D) Жамбыл

Е) Талғат

 

93. «Қайран елім,ойлап кетсем, кейде сен көз алдымда осы қырандай боп елестейсің.Сен қырансың,даланың да,таудың да қыранысың» деген кім?

А) Шоқан

В) Сәкен

С) Дина

D) Кене

Е) Сәтжан

 

94. «Қайран елім,ойлап кетсем, кейде сен көз алдыма осы қырандай боп елестейсің.Сен қырансың,даланың да,таудың да қыранысың»-қай шығармадан алынған үзінді?

А) Қоянкөзге құлаған жұлдыз

В) Сәтжан

С) Талғат

D Дина

Е) Жыртық дәптер

 

95. «Қоянкөзге құлаған жұлдыз» повесінде Шоқан неге қатты қайғырады?

А) Біртіндеп отарлық бұғауда кетіп бара жатқан халқының тағдыры

В) Өзінің тағдырына

С) Үй-ішінің тағдырына

D Досының тағдырына

Е) Анасының тағдырына

 

96. Б.Соқпақбаевтың көп тілге аударылып,кең тараған шығармасын көрсет?

А) Менің атым Қожа

В) Балалық шаққа саяхат

С) Сымбатты Сима

D) Жекпе-жек

Е) Әнші Азамат

 

97. Өзінен бұрын шешесінен алты айлығында қалып қойған тісі Тұрдыбектің тағдырын көбірек ойлайтын Б.Соқпақбаевтың кейіпкері?

А) Бектас

В) Сәтжан

С) Шоқан

D) Қожа

Е) Сұлтан

 

98. Бердібектің «Бізде бала болғанбыз» таңдамалы шығармасына енген повесін көрсет?

А) Жекпе-жек

В) Сымбатты Сима

С) Дина

D) Ақ алтын

Е) Менің атым Қожа

 

99. Бектас,Жолбосын,Майра образдары Бердібектің қай шығармасының кейіпкерлері?

А) Балалық шаққа саяхат

В) Ақ алтын

С) Жауқазын

D) Жекпе-жек

Е) Менің атым Қожа

 

100. Қожа кімнің сөмкесіне бақаны салып жібереді?

А) Майқанованың

В) Сұлтанның

С) Жантастың

D) Жанардың

Е) Сәтжанның

 

101. Жекпе-жек кімнің повесі?

А) Б. Соқпақбаев

В) Ғ. Мүсірепов

С) Ғ. Мұстафин

D) М. Әуезов

Е) Ы. Алтынсарин

 

102. «Менің атым Қожа» повесіндегі жазушы стилі:

А) Юморлық

В) Сатиралық

С) Ирония

D) Драмалық

Е) Сарказм

 

103. «Мен табиғатты сүйемін. Мен шынайы поэзияны сүйемін. Абай мен Қасымды оқысам, сусыным қанбайды» деп толғанатын Бердібектің кейіпкері:

А) Қожа

В) Сұлтан

С) Сәтжан

D) Дина

Е) Талғат

 

104. Б. Соқпақбаевтың тұңғыш жарық көрген өлеңін көрсет:

А) «Бұлақ»

В) «Дәптер»

С) «Әнші Азамат»

D) «Кездесу»

Е) «Аяжан»

 

105. Б.Соқпақбаевтың тұңғыш жинағы қай жылы басылып шықты?

А) 1950

В) 1955

С) 1954

D) 1958

Е) 1961

 

106. Әкесі мен-шешесінен жастайынан айырылып, әжесінің тізесін құшақтап одан да айрылған М.Әуезовтің кейіпкері:

А) Қасым

В) Иса

С) Хадиша

D) Құрмаш

Е) Жандос

 

107. Мұзафар қай өлеңінде тау асып кеткен 3 баланың тағдырын суреттейді:

А) «Кім ұтылды, кім ұтты...»

В) «Биікке, биікке»

С) «Жұмбақтар»

D) «Орақ»

Е) «Талап»

 

108. Ес білмеген есер шақ, балалық мінез-Бектас, Жанбосын, Жүнісбай Бердібектің қай шығармасының кейіпкері?

А) «Балалық шаққа саяхат»

В) «Биікке, биікке»

С) «Жұмбақтар»

D) «Орақ»

Е) «Талап»

 

109. Әке-шешесінен қалған мал-мүлікті талан-таражға салып, Қасымға жетімдіктің кебін кигізген кейіпкеро:

А) Иса мен Хадиша

В) Өтеш пен Зарқұмар

С) Садуақас пен Нұрила

D) Әшімбек пен Қалима

Е) Иса мен Дина

 

110. Екі алманы үшке бөле алмай жатқан балалардың іс-әрекеті суреттелген шығарма:

А) «Кім ұтылды, кім ұтты»

В) «Алатау баурайында»

С) «Хаттар, хаттар»

D) «Кездесу»

Е) «Аяжан»

 

111. Мұзафардың мамандық таңдауға жол ашатын өлеңі:

А) «Әріптер сыры»

В) «Кім ұт, кім ұт»

С) «Алатау бауырында»

D) «Орақ олақ»

Е) «Биікке, биікке»

 

112. Мына үзінді Өтебайдың қай өлеңінен алынған: Жастар, ұмтыл, алға бас, Жалпы елмен аралас. Ей-ей жас қайрат, Жаңа тұрмыс нұр жайнат.

А) «Жастар»

В) «Кітап»

С) «Қуаныш»

D) «Интернатта көз аштым»

Е) «Білім дариясы»

 

113. Ғ. Мүсіреповтың «Ананың анасы», «Ананың арашасы» туындылары эпикалық жанрдың қай түріне жатады:

А) Новелла

В) Повесть

С) Роман

D) Роман-эпопея

Е) Эпос

 

114. Сақал-мұртын қырған, жасы отыздың ішінде, шамалы қара торы жігіт, еңгезердей, ұзын бойлы, жауырынды, көк аттың үстінде тіп-тік қаққан қазықша отырып келеді. Сәкеннің қай кейіпкері?

А) Кудря

В) Хамит

С) Келе

D) Талғар

Е) Сәтжан

 

115. «Бандылар бүгін бір жерден көрінсе, ертең күндік жерден шығады. Елдегі бірен-саран коммунистерді өлтіріп, бөлшектеп кетеді». Сәкеннің қай шығармасынан?

А) «Бандыны қуған Хамит»

В) «Жер қазғандар»

С) «Советстан»

D) «Асау тұлпар»

Е) «Маузер»

 

116. «Бандыны қуған Хамит» әңгімесіндегі Кудря қандай образға жатады?

А) Типтік

В) Романтикалық

С) Сатиралық

D) Лирикалық

Е) реалистік

 

117. «Ат екен деп керуеншілер қосына шапқалы тұрған жолбарыстың үстіне мініп алған ұрының үрей тудырарлық кейіпін суреттейтін Бейімбіттің шығармасы:

А) «Байшұбар»

В) «Жер қазғандар»

С) «Советстан»

D) «Асау тұлпар»

Е) «Маузер»

 

118. Ө. Тұрманжанов «Арыстан терісін киген есек» мысалын кімнен аударды?

А) Изовтан

В) Дмитриевтен

С) Толстойдан

D) Пушкиннен

Е) Крыловтан

 

119. Ө. Тұрманжанов Изовтан қанша мысал өлең аударды?

А) 32

В) 31

С) 34

D) 33

Е) 30

 

120. С. Бегалиннің орыс тілінде жарық көрген шығармасы:

А) «Сәтжан»

В) «Көксегеннің көргендері»

С) «Сымбатты алма»

D) «Екі шыбын»

Е) Сымбатты Сима»

 

121. С. Бегалин балалар әдебиетінде жанрдың қай түрін дамытты?

А) Әңгіме

В) Роман

С) Повесть

D) Роман-эпопея

Е) Лирика

 

122. Ө. Тұрманжановтың еңбек тәрбиесін дәріптейтін өлеңі:

А) «Жолаушы мен жеті қасқыр»

В) «Көксегеннің көргендері»

С) «Сымбатты алма»

D) «Екі шыбын»

Е) Сымбатты Сима»

 

123. Өтебайдың «Жолбарыс», «Аю мен аралар» өлеңдерінің идеясы:

А) Ынтымақ, бірлік

В) Достық

С) Еңбекке баулу

D) Жан тазалығы

Е) Табиғатты сүю

 

124. Ө. Тұрманжанов «Арыстан терісін киген есек» Мысалы қай жанрда жазылған?

А) Сатиралық

В) Юморлық

С) Драмалық

D) Комедиялық

Е) Трагедиялық

 

125. «М. Иманжанов өз шығармалары арқылы бізге мәңгілік өмір сүру идеясын қалдырады» деген кім?

А) С) Қирабаев

В) Ш. Ахметов

С) М. Әлімбаев

D) С.Мұқанов

Е) Б. Соқпақбаев

 

126. Балалар әдебиетінде өнегелі адамдар өмірін бейнелеген жазушы:

А) С) Бақбергенов

В) Ш. Ахметов

С) М. Әлімбаев

D) С.Мұқанов

Е) Б. Соқпақбаев

 

127. Жандос, Жанар, Сұлтан Б.Соқпақбаевтың қай шығармасының кейіпкері?

А) «Менің атым Қожа»

В) «Жекпе-жек»

С) «Алатау баурайында»

D) «Сәтжан»

Е) «Балалық шаққа саяхат»

 

128. Бектас, Майра, Жүнісбай Бердібектің қай шығармасының кейіпкері?

А) «Балалық шаққа саяхат»

В) «Жекпе-жек»

С) «Алатау баурайында»

D) «Сәтжан»

Е) «Менің атым Қожа»

 

129. Алдымен ел намысын, одан соң Отан мен ел намысын қорғай білген Б.Соқпақбаевтың кейіпкері:

А) Мұрат

В) Қожа

С) Сәтжан

D) Дина

Е) Кенен

 

130. Қиын емес бұл мүлдем, Теп-тең етіп бөлейік. Екеуің ал бір-бірден, Иен-ақ соған көнейін. Қай үзіндіден алынған?

А) «Кім ұтылды, кім ұтты»

В) «Көксегеннің көргендері»

С) «Сымбатты алма»

D) «Екі шыбын»

Е) Сымбатты Сима»

 

131. -Өзіңе аға бір сұрақ, Жауларды қашан жеңесің? Алдыңнан қашан шығайын, Ауылға қашан келесің? Үзінді қай шығармадан алынған?

А) Хаттар, хаттар поэмасы

В) Әріптер сыры

С) Ұлыммен сырласу

D) Сәтжан

Е) Байшұбар

 

132. 1941-1945 ж. Балалар әдебиетінің тақырыптық ерекшелігі:

А) Майдандағы ерлік, қаһармандықтың суреттелуі

В) Өнер-білім мәселесі

С) Эстетикалық тәрбие мәселесі

D) Октябрь революциясының жемісі

Е) Махаббат тақырыбы

 

133. 1930-1940 жылдардағы балаларға арналып жазылған шығармалардың тақырыптық ерекшелігі:

А) Тарихи оқиғаларды жазуда

В) Табиғат лирикасында

С) Эстетикалық тәрбие мәселесі

D) Октябрь революциясының жемісі

Е) Махаббат тақырыбы

 

134. 1945-1956 жылдары балалар әдебиетінде қандай тақырып қамтылды?

А) Отбасы мен мектеп өмірінің ролі

В) Табиғат лирикасында

С) Эстетикалық тәрбие мәселесі

D) Октябрь революциясының жемісі

Е) Махаббат тақырыбы

 

135. Ыбырайдың өз көмегімен оқуға орналасқан педагог-жазушы:

А) С.Көбеев

В) Ш. Ахметов

С) М. Әлімбаев

D) С.Мұқанов

Е) Б. Соқпақбаев

 

136 Метонимия қайсысы?

А) Ауыл қалың ұйқыда

В) Сұр бұлт

С) Мен арыстан

D) Желсең аттай

Е) Таймас батыр ұйықтап жатыр

 

138. Алтынсариннің алғашқы қазақ мектебі қай жерде ашылды?

А) Торғайда

В) Ақтөбеде

С) Алматыда

D) Қостанайда

Е) Уфада

 

139. М. Әуезовтің «Жетім» әңгімесіндегі Иса мен Хадиша образдың қай түріне жатады?

А) Типтік

В) Сатиралық

С) Геройлық

D) Юморлық

Е) Лирикалық

 

140. Ұзын кең өлкені қаптай басқан қарағанның ортасында терең, құр жар бар. Жақын елге мәлім ескі ін». Қай шығармадан үзінді?

А) «Көксерек»

В) «Сәтжан»

С) «Сымбатты алма»

D) «Екі шыбын»

Е) Сымбатты Сима»

 

141. «Ит баласына заты қастай, жібімейді. Әлі күнге бір рет жадырап, ойнап көрген емес»-қай шығармадан алынған үзінді?

А) «Көксерек»

В) «Сәтжан»

С) «Сымбатты алма»

D) «Екі шыбын»

Е) Сымбатты Сима»

 

142. «Көксерек» повесі қалай аяқталады?

А) Трагедиямен

В) Жеңіспен

С) Мысқылмен

D) Аяқсыз қалған

Е) Ажалмен

 

143. Құрмаш М.Әуезовтің қай шығармасының кейіпкері?

А) «Көксерек»

В) «Сәтжан»

С) «Сымбатты алма»

D) «Екі шыбын»

Е) Сымбатты Сима»

 

144. «Көксерек» повесіндегі Құрмаш қай образдың түріне жатады?

А) Трагедиялық

В) Жеңіс

С) Мысқыл

D) Аяқсыз қалған

Е) Ажал

 

145. Ж.Жабаевтың балаларға патриоттық рух беретін өлеңін көрсет:

А) «Жүз жасаған жүректен»

В) «Балаларға»

С) «Атаның әлдиі»

D) «Шағым»

Е) «Ананың әлдиі»

 

146. «Уа, қарағым, балалар, Ер бол демей, не дейін. Ереуілді майданда, Үстем болсын мерейің». Қай өлеңнен алынған?

А) «Жүз жасаған жүректен»

В) «Балаларға»

С) «Атаның әлдиі»

D) «Шағым»

Е) «Ананың әлдиі»

 

147. «Балалардың детдомға орналасуы олардың жұпыны өміріне қосылған зор бақыт және болашақ армандарының бірінші басқышы еді». Қай шығармадан?

А) «Қазақ солдаты»

В) «Ана құшағында»

С) «Ананың арашасы»

D) «Қарағанды»

Е) «Балаларға»

 

148. Таңбалы тастағы құпияның табылуы Сапарғалидың қай кейіпкерінің болашақ тау-кен зерттеу инстиутына түсуге жол ашты?

А) «Сәтжан»

В) «Көксерек»

С) «Сымбатты алма»

D) «Екі шыбын»

Е) Сымбатты Сима»

 

149. С.бегалиннің қай повесінде ауыл адамының өмірі суреттеледі?

А) «Көксегеннің көргендері»

В) «Қарт мерген»

С) «Лашын хикаясы»

D) «Екі бүркіт»

Е) «Ант»

 

150. Сапарғалидың қай шығармасында мал шаруашылығы туралы кеінен сөз болады?

А) «Төлбасылар»

В) «Қарт мерген»

С) «Лашын хикаясы»

D) «Екі бүркіт»

Е) «Ант»

 

151. «Қоянкөзге құлаған жұлдыз» повесінің бас кейіпкері:

А) Шоқан

В) Дина

С) Кенен

D) Ыбырай

Е) Абай

 

152. «Балалық шаққа саяхат» қандай туынды?

А) Өмірбаяндық

В) Тарихи

С) Махаббат

D) Романтикалық

Е) Реалистік

 

153. Ұлы Отан соғысынан кейінгі дәуірдегі балалар әдебиеті қай кезеңді қамтиды?

А) 1945-1946

В) 1947-1958

С) 1940-1944

D) 1941-1945

Е) 1942-1945

 

154. С.Бегалиннің әдеби қызметі қай жылдан басталды?

А) 1914ж

В) 1915ж

С) 1916ж

D) 1917ж

Е) 1918ж

 

155. С.Бегалиннің әңгімелерін атаңыз:

А) «Сымбатты Сима», «Бес батыр», «Ойламаған жүріс»

В) «Көксерек», «Қаралы сұлу»

С) «Ұлпан», «Ақлима»

D) «Сәтжан», «Қарағанды», «Бала мерген»

Е) «Әріптер сыры», «Жас бұтақ»

 

156. «Балалық шаққа саяхат» повесі қай жылы жарық көрді?

А) 1962ж

В) 1968ж

С) 1900ж

D) 1987ж

Е) 1988ж

 

157. Қ.Қайсеновтың «Жау тылындағы бала» атты көлемді повесі қай жылы жарық көрді?

А) 1960ж

В) 1968ж

С) 1900ж

D) 1987ж

Е) 1988ж

 

158. Ө.Тұрманжановтың аудармаларын көрсет:

А) «Жіңішке жіп», «Маймыл мен бұршақ»

В) «Төрт өгіз туралы ертегі»

С) «Жолбарыс»

D) «Қарлығаш, дәуіт, жылан», «Аю мен аралар»

Е) «Құмырсқалар, аралар-қиыспас дос құдалар»

 

159. Қазақ балалар жазба әдебиетінің атасын көрсетіңіз:

А) Ыбырай

В) Абай

С) Сәбит

D) Спандияр

Е) Сұлтанмахмұт

 

160. «Сәлем-борыш, сөз қулық болғанна соң...». Көркем бейнелеудің қай түрі?

А) Метафора

В) Метанимия

С) Синекдоха

D) Символ

Е) Ирония

 

161. «Сәлем-борыш, сөз қулық болғанна соң...». Көркем бейнелеудің қай түрі?

А) Метафора

В) Метанимия

С) Синекдоха

D) Символ

Е) Ирония

 

162. Алдымда туып өскен ауылым. Мәдениеттен кенже қалған ауыл. Сол ауылда қолымнан келгенше мәдениет шамшырағын жақпақшымын». Авторы кім?

А) С.Көбеев

В) О.Сүлейменов

С) Қ.Мырзалиев

D) Ғ.Мұстафин

Е) Ғ.Мүсірепов

 

163. «Қожа», «Көзі тоймаған ит»,»Екі теке» өлеңдерінің авторы

А) С.Дөнентаев

В) С.Көбеев

С) І.Жансүгіров

D) Ы.Алтынсарин

Е) Б.Майлин

 

164. Мұқанның қай повесінде мектеп жұмысын өндірістік оқумен, өмірмен тығыз байланыстыра жүргізу мәселесін көрсетеді?

А) «Алғашқы айлар»

В) «Талап»

С) «Кондуктор»

D) «Бөбек»

Е) «Кішкентай көрші»

 

165. Өз повестерінде өнегелі адамдар өмірін бейнелеген жазушы кім?

А) С.Бақбергенов

В) М.Иманжанов

С) Ө.Тұрманжанов

D) Б.Соқпақбаев

Е) А) Байтұрсынов

 

166. М.Иманжановтың Кенен Әзірбаевқа арнап жазған повесін атаңыз:

А) «Бозторғай»

В) «Талғат»

С) «Алғашқы айлар»

D) «Бөбек»

Е) «Кондуктор»

 

167.Ө. Тұрманжановтың тұңғыш шығармалар жинағы қай журналда басылып шықты?

А) «Жас қайрат»

В) «Айқап»

С) «Қазақ»

D) «Серке»

Е) «Дала уалаяты»

 

168. Әкесі мен ағасының майданнан оралмауы, туған апасының тұрмысқа шығып кетуі сияқты оқиғалар Т.Молдағалиевтің қай шығармасында кездеседі?

А) «Хаттар, хаттар» поэмасы

В) «Ұлыммен сырласу»

С) «Зулайды күндер»

D) «Жаңа дәптер»

Е) «Ескерткіш»

 

169. «Үлгілі бала» 1912ж. қай қалада шықты.

А) Қазанда

В) Атырауда

С) Жамбылда

D) Ақмолада

Е) Орынборда

 

170. С.Дөнентаевтың балалар әдебиетіндегі өзіндік ізі

А) Мысал-өлеңдер жазды

В) Кең көлемді романдар жазды

С) Эпикалық шығарма жазды

D) Лирикалық өлең жазды

Е) Поэма жазды

 

171. Спандияр Крыловтың қай мысалын аударды

А) Көлбақа мен Юпитер

В) Адасқан өмір

С) Түлкі мен маймыл

D Заман адамы

Е) Екі шыбын

 

172. Махамбеттің балалар әдебиетіне қосқан үлесі:

А) Патриоттық рух беретін өлеңдер жазды

В) Махаббатты жырлады

С) Толғаулар қалдырды

D) Табиғатты жырлады

Е) Әңгімелер жазды

 

173. Абайдың оқу-білім туралы өлеңін көрсет:

А) «Интернатта оқып жұр»

В) «Алланың өзі де рас, сөзі де рас»

С) «Қыс»

D) «Жазғытұрым»

Е) Қара сөздер

 

174. Ыбырайдың балаларды оқу-білімге шақырған өлеңін көрсет:

А) «Кел, балалар, оқылық»

В) «Өзен»

С) «Әсемпаз болма әрнеге»

D) «Бай баласы мен жарлы баласы»

Е) «Таң сырлары"

 

175. Ыбырайдың балаларды еңбекке тәрбиелейтін әңгімесін көрсет:

А) «Бай баласы мен жарлы баласы»

В) «Сабыр»

С) «Өзен»

D) «Асыл шөп»

Е) «Жазғытұрым»

 

176. «Ұр-соқ, етінен ет кесіп ал. Бірақ, әлгіндей деп бейшараны тілдей көрмеңдер!». Қай шығармадан үзінді?

А) «Балалық шаққа саяхат»

В) «Талғат»

С) «Алғашқы айлар»

D) «Бөбек»

Е) «Кондуктор»

 

177. Т.Молдағалиевтің балаларға рух беретін шығармасын көрсет:

А) «Хаттар, хаттар»

В) «Ұлыммен сырласу»

С) «Зулайды күндер»

D) «Жаңа дәптер»

Е) «Ескерткіш»

 

178. «Ілияс өлеңдері жеті буынды, егіз ұйқаспен шапшаң да шымыр жазылған, тұжырымды ойлар мығым айтылады да, сол қалпында суретке айналады» деген кімнің пікірі?

А) Ә.Тәжібаев

В) О.Сүлейменов

С) Қ.Мырзалиев

D . Ғ.Мұстафин

Е) Ғ.Мүсірепов

 

179. «Бақташының баласы» повесінің авторы:

А) С.Мұқанов

В) О.Сүлейменов

С) Қ.Мырзалиев

D . Ғ.Мұстафин

Е) Ғ.Мүсірепов

 

180. «Бақташының баласы» повесінің бас кейіпкері:

А) Жандос

В) Ербол

С) Мухаббат

D . Ердос

Е) Айбол

 

181. Сәбиттің колхоз ауылының тұрмысын суреттеп көрсететін шығармасы:

А) «Бақташының баласы»

В) «Ұлыммен сырласу»

С) «Зулайды күндер»

D) «Жаңа дәптер»

Е.«Ескерткіш»

 

182. Әке-шешесі мен әжесінің қабірін іздеп, тау-тасты аралап жүріп, шошынып қазаға ұшырайтын М.Әуезов кейіпкерін көрсетіңіз:

А) Қасым

В) Мұрат

С) Айбар

D) Айдос

Е) Мұңдас

 

183. Ғ.Мүсірепов аналар тақырыбында жазған шығармаларында суреттелетін «Ана» образдың қай түріне жатады:

А) Типтік

В) Юморлық

С) Сатиралық

D) Лирикалық

Е) Трагедиялық

 

184. Қ.Қайсеновтің балаларға арналып жазылған шығармаланың тақырыбы :

А) Интернационализм

В) Ана

С) Махаббат

D) Табиғат

Е) Реализм

 

185. С.Бегалиннің шығармаларын тақырыбы мен көтерген мәселесіне қарай қанша топқа бөлуге болады:

А) 5

В) 6

С) 4

D) 3

Е) 7

 

186. Алтын екен қорғаны, Алқалаған орманы. Асыл, маржан, гүл екен,- деген жолдарда көркемдеуіш тәсілдің қай түрі қолданылған?

А) Ассонанс

В) Аллитерация

С) Метафора

D) Теңеу

Э) Метанимия

 

187. Үзіндідегі өлең жолдары кімнің сөзі: «Мен сенен тұрғаным жоқ ақыл сұрап, Көнбеймін несиеге, балық шырақ. Қолдағы даярынан кім айрылар, Үміт қып көп пайдасын алыс-жырақ.

А) Балықшының

В) Балықтың

С) Шалдың

D) Кемпірдің

Е) Елдердің

 

188. Үзіндідегі өлең жолдары кімнің сөзі: «Мен әлі кішкентаймын, сүліктеймін, Шайнауға тісіңе де ілікпеймін. Қоя бер, өсейін мен пайдаң болар, Мен саған ақыр меншік мүліктеймін.»

А) Балық

В) Балықшы

С) Шал

D) кемпір

Е) Бала

 

189. Ө.Тұрманжанов «Арыстан терісін киген есек» аудармасында нені мысқыл етеді?

А) Көзбояушылық, жұртты алдау

В) Надандық

С) Пасықтық.

D) Мақтаншақтық

Е) Дүниеқоңыздық

 

190. Ө.Тұрманжанов аудармаларының балаларға берер тәрбиесі қалай көрінеді?

А) Жанды көріністер арқылы

В) Сөзбен ғана суреттеледі

С) Сықақпен көрінеді

D) Суреттелмейді

Е) Бейнелеу арқылы

 

191. М. Иманжановтың «Таныс қыз» әңгімесі қандай шығарма болды?

А) Жастардың өршіл мұратын бейнелейтін

В) Махаббаттан сыр шертетін

С) Достық туралы

D) Арамдықты суреттейтін

Е) Ар мен адамдықты қатар қоятын

 

192. М.Иманжанов неліктен Қызыл жұлдыз орденімен наградталды?

А) Жастарға тәрбие беруге үлес қосқаны үшін

В) Шығармалары мол болғандығы үшін

С) «Таныс қыз» әңгімесі үшін

D) Достықты жырлағаны үшін

Е) Қазақ өнеріне үлес қосқаны үшін

 

193. М.Иманжановтың «Алғашқы айлар» повесімен қазақ балалар әдебиетіне қосқан үлесі:

А) Жаңашылдық көрсетті

В) Достықты қастерледі

С) Балаларға сый жасады

D) Өндірісті жазды

Е) Ескі сарынды дамытты

 

194. «Қолда қалақ, шот аяқ, Сұрғылт балшық үстіміз. Жігерлі сұр қалаушы, Жігерлі сұр түстіміз». Кімнің шығармасынан үзінді?

А) С.Сейфуллин

В) О.Сүлейменов

С) Қ.Мырзалиев

D) Ғ.Мұстафин

Е) Ғ.Мүсірепов

 

195. Сәкеннің балаларға арналған прзалық шығармасы:

А) «Бандыны қуған Хамит»

В) «Маузер»

С) «Қалаушылар жыры»

D) «Асау тұлпар»

Е) «Тар жол, тайғақ кешу»

 

196. Сәкеннің «Маузер» поэмасында не бейнеленеді?

А) Қазақ еңбекшілері

В) Революционерлер

С) Колхозшылар

D) Кедейлер

Е) Байлар

 

197. «Лесниктің үстінде қара шинелі бар, басында құлақшын, құлақшынның бауын байлаған». Кімнің шығармасы?

А) С.Сейфуллин

В) О.Сүлейменов

С) Қ.Мырзалиев

D) Ғ.Мұстафин

Е) Ғ.Мүсірепов

 

198. «Сенің зарың зарлайтыным өмірге, Сенің арың –арлайтыным өмірдЕ) Сен не көрсең мен де соны көремін, Белді буғам ауырға да, жеңілге».

Қай шығармадан алынған үзінді?

А) «Кедейге»

В) «Кемпірдің ертегісі»

С) «Шұғаның белгісі»

D) «Ананың ашуы»

Е) «Көктем»

 

199. Балаларға арналған «Бұлт», «Қыс», «Тау суреті» өлеңдерінің авторы:

А) І.Жансүгіров

В) О.Сүлейменов

С) Қ.Мырзалиев

D) Ғ.Мұстафин

Е) Ғ.Мүсірепов

 

200. І.Жансүгіровтің еңбек тәрбиесіне жазылған шығармаларын көрсет:

А) «Малта,» Шәркей»

В) «Алатау»

С) «Жетісу суреттері», «Күз»

D) «Жетісу жәндігі»

Е) «Жалпы сын»

 

201. «Осы жинақ шыққаннан кейін мен жазушылыққа бел будым; дейді С.Көбеев Қай кітабына байланысты айтылған?

А) Үлгілі тәржімә

В) Үлгілі бала

С) Түлкі мен теке

D) Қалың мал

Е) Өмірімнің уәдесі

 

202. «Бізде балалар әдебиеті жасалмаған. Сондықтан менің ойым осы әдебиеттің бізде жасалуына көмектесу»-деген кім?

А) І. Жансүгіров

В) А. Байтұрсынов

С) С. Торайғыров

D) Б. Майлин

Е) С. Көбеев

 

203 Ерінбей еңбек ететін Еліңе бол елгезек. Елгезек болсаң ілісіп Ендеше саған екі емшек – Көркемдеуіш тәсілдің қай түрі қолданған

А) Ассонанс

В) Алитерация

С) Эпитет

D) Метофора

Е) Символ

 

204. Балаларды еңбек тәрбиесіне шақыратын Ілиястың шығармасын көрсет

А) Малта

В) Күз

С) Жауында

D) Қыс

Е) Бөбек бөлеу

 

205. Серең сирақ сөреге Жайып қойды өреге Өреде күннің өткені-ай, Шақылдап шекем кеткені-ай –

А) Малта

В) Шәркей

С) Байшұбар

D) Жаз

Е) Бөбек бөлеу

 

206. Бейімбеттің балаларға саяси маңызы бар тарихи оқиғаны қызықты да көркем етіп баяндаған шығармасы?

А) Кемпірдің ертегісі

В) Байшұбар

С) Малта

D) Малта

Е) Көркемтай

 

207. 1916жылдың қанды оқиғасына арналып жазылған Б.Майлиннің поэмасын көрсет?

А) Кемпірдің ертегісі

В) Хан күйеюі

С) Қанай

D) Қанжар

Е) Рәзия қыз

 

208. «Кемпірдің ертегісі» поэмасының басқа поэмалардан ерекшелігі

А) Сұрақ-жауап

В) Сюжетке құрылмаған

С) Очерк

D) Әңгіме

Е) Драма

 

209. Бейімбеттің балаларға арнап жазған «Байшұбар» өлеңінің идеясы

А) «Ұрлық түбі қорлық»

В) Барға қанағат

С) Еңбек етсең емерсің

D) Адам бойындағы адамгершілік қасиет.

Е) Біреуге ор қазба өзің түсесің

 

210. С.Сейфулиннің еңбек тәрбиесіне байланысты жазылған шығармасы

А) Бұлшық ет

В) Балалар

С) Анаға жауап

D) Пионерлер

Е) Анаға хат

 

211. С.Мұқановтың «Бақташының баласы» повесі неше бөлімнен тұрады?

А) 7

В) 5

С) 4

D) 2

Е) 8

 

212. Төмендегі асты сызылған сөздерде көркемдегіштің қай түрі қолданған? Тентек үн кетіп еді дауылдап бір, Аңқиып әр жерде бір ауыз қапты

А) эпитет

В) метафора

С) синоним

D) омоним

Е) антоним

 

213. Көркем шығармаларда суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу, мазмұндау қалай аталады?

А) фабула

В) композиция

С) сюжет

D) тенденция

Е) тартыс

 

214. Төмендегі өлең жолында троптың қай түрі берілген? Таулар менің таусылмайтын бақытым, Ал ырысым – ұлан ғайыр кең далам.

А) Метафора

В) Эпитет

С) Синегдоха

D) литота

Е) гипербола

 

215. «Мен – таула ойнаған қарт марал, Табаным тасқа тиер деп, Сақсынып шыққан қиядан» деген жолдардан троптың түрін анықта?

А) Метафора

В) Литота

С) гипепрбола

D) эпитет

Е) аллегория

 

216. Көркем шығарманың неше сюжеттік кезеңі бар?

А) 5

В) 6

С) 7

D) 4

Е) 3

 

217. Көркем шығарманы қорытудың бір түрі қалай аталады?

А) эпилог

В) пролог

С) идея

D) монолог

Е) диалог

 

218. Композицияның құрамына кіретін сюжеттен тыс элементті атаңыз?

А) пролог

В) идея

С) мазмұн

D) пішін

Е) тақырып

 

219. Балқытып гүлді деміне, Сүйді жаз әбден беріле; Әкетпек еді ұзатып, Өзінің жылы жеріне- мына өлең жолдарында троптың қай түрі қолданған?

А) кейіптеу

В) метафора

С) литота

D) эпитет

Е) теңеу

 

220. Төмендегі өлең жолынан метонимияны көрсетіңіз? «Қасиетті қабірге қасіретті Герат жас төкті»

А) Герат

В) қабір

С) қасірет

D) жас төкті

Е) қасиетті

 

221. «Ақ киімді денелі, ақ сақалды, Соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, Басқан жері сықырлап келіп қалды». Троптың қай түрі қолданылған?

А) Кейіптеу

В) Метанимия

С) Синекдоха

D) Символ

Е) Ирония

 

222. Балаларды еңбек тәрбиесіне шақыратын Ілиястың шығармасын көрсет

А) Малта

В) Күз

С) Жауында

D) Қыс

Е) Бөбек бөлеу

 

223. Серең сирақ сөреге Жайып қойды өреге Өреде күннің өткені-ай, Шақылдап шекем кеткені-ай –

А) Малта

В) Шәркей

С) Байшұбар

D) Жаз

Е) Бөбек бөлеу

 

224. Бейімбеттің балаларға саяси маңызы бар тарихи оқиғаны қызықты да көркем етіп баяндаған шығармасы?

А) Кемпірдің ертегісі

В) Байшұбар

С) Малта

D) Малта

Е) Көркемтай

 

225. 1916жылдың қанды оқиғасына арналып жазылған Б.Майлиннің поэмасын көрсет?

А) Кемпірдің ертегісі

В) Хан күйеюі

С) Қанай

D) Қанжар

Е) Рәзия қыз

 

226. «Кемпірдің ертегісі» поэмасының басқа поэмалардан ерекшелігі

А) Сұрақ-жауап

В) Сюжетке құрылмаған

С) Очерк

D) Әңгіме

Е) Драма

 

227. Бейімбеттің балаларға арнап жазған «Байшұбар» өлеңінің идеясы

А) «Ұрлық түбі қорлық»

В) Барға қанағат

С) Еңбек етсең емерсің

D) Адам бойындағы адамгершілік қасиет.

Е) Біреуге ор қазба өзің түсесің

 

228. С.Сейфулиннің еңбек тәрбиесіне байланысты жазылған шығармасы

А) Бұлшық ет

В) Балалар

С) Анаға жауап

D) Пионерлер

Е) Анаға хат

 

229. С.Мұқановтың «Бақташының баласы» повесі неше бөлімнен тұрады?

А) 7

В) 5

С) 4

D) 2

Е) 8

 

230. Бақташының баласы повесіндегі Жандос кімнің баласы

А) Бақташының

В) Түйешінің

С) Кәсіпкердің

D) Спортшының

Е) Сауыншының

 

231. «Бақташының баласы» шығармасының авторы.

А) С.Мұқанов

В) Ғ.Мүсірепов

С) С.Сейфуллин

D) М. Әуезов

Е) А.Тоқмағамбетов

 

232. Айдар, Гүлғайын С.Бегалиннің қай шығармасының кейіпкерлері

А) Сымбатты Сима

В) Көкигеннің көргендері

С) Ұрыншақ

D) Бес батыр

Е) Бала мерген

 

233. С.Бегалиннің Бүкіл Одақтық екі рет бәйге алған повесі.

А) «Сәтжан»

В) «Бала мерген»

С) «Жас бұтақ»

D) «Ермектің алмасы»

Е) «Көкигеннің көргендері»

 

234. Ө.Тұманжановтың Изовтан аударған шығармасын көрсет.

А) Балық пен балықшы

В) Үйрек пен ай

С) Су иесі мен меруерт

D) Қасқыр мен садақ

Е) Сауын сиыр

 

235. Мен әлі кішкентаймын, сүліктеймін, Шайнауға тісіңе де ілікпеймін - Өтебайдың қай мысалынан алынған?

А) «Балық пен балықшы»

В) «Сауын сиыр»

С) «Бүркіт пен тасбақа»

D) «Күзен»

Е) «Үйрек пен ай»

 

236. Мен әлі кішкентаймын, сүліктеймін, Мен саған ақыр меншік мүліктеймін – көркемдеуіш тәсілдің қай түрі қолданған?

А) Теңеу

В) Эпитет

С) Метонимия

D) Кейіптеу

Е) Синоним

 

237. Ө.Тұрманов «Төрт өгіз» өлеңі арқылы балаларды неге шақырады?

А) Бірлікке, ынтымаққа

В) Отанын сүюге

С) Анасын құрметтеуге

D) Еліне адал қызмет етуге

Е) Өнер-білімге

 

238. «Қазақфильм» студиясында Б.Соқпақбаевтың қай повесі бойнша фильм түсірді?

А) Менің атым Қожа

В) Дина

С) Талғат

D) Жекпе-жек

Е) Бізде бала болғанбыз

 

239. Өтебайдың ынтымақ, бірлік, достық мәселесін сөз ететін шығармасын ата?

А) Аю мен аралар

В) Жауқазын

С) Боз торғай

D Сәтжан

Е) Жасбұтақ

 

240. Әңгімелеріндегі басты кейіпкерлер салқын қанды, отан үшін отқа түсетін жандар туралы суреттелетін М.Иманжановтың шығармасы?

А) Жыртық дәптер

В) Алғашқы айлар

С) Жол үстінде

D) Шопан дауқы

Е) Дина

 

241. «Таулардан өзен ағар сарқыраған» деп басталатын жаз көркін суреттеген өлең кімдікі?

А) Ыбырай

В) Абай

С) Мағжан

D) Бейімбет

Е) Сәбит

 

242. «Мен бір шерлі жанмын. Әңгіме сұрап не қыласыңдар,-деді мұңды пішінмен».М.Иманжановтың қай шығармасынан алынған?

А) Жыртық дәптер

В) Алғашқы айлар

С) Шопан дауқы

D) Дина

Е) Жол үстінде

 

243. Балаларға арнап жазған С.Бақбергенов повестерінің ерекшелігі?

А) Өнегелі адамдар өмірінің суреттелуі

В) ҰОС тақырыбы

С) Махаббат тақырыбы

D) Саяси

Е) Философиялық тақырып

 

244. «Дина», «Талғат», «Қоянкөзге құлаған жұлдыз» повестерінің авторы?

А) С.Бақбергенов

В) С.Мұқанов

С) М.Әуезов

D) М.Жұмабаев

Е.т С.Дөнентаев

 

245. «Қоянкөзге құлаған жұлдыз» повесіндегі кейіпкерді көрсетіңіз?

А) Шоқан

В) Дина

С) Кенен

D) Жамбыл

Е) Талғат

 

250. «Қайран елім,ойлап кетсем, кейде сен көз алдымда осы қырандай боп елестейсің.Сен қырансың,даланың да,таудың да қыранысың» деген кім?

А) Шоқан

В) Сәкен

С) Дина

D) Кене

Е) Сәтжан

 

251. «Қайран елім,ойлап кетсем, кейде сен көз алдыма осы қырандай боп елестейсің.Сен қырансың,даланың да,таудың да қыранысың»-қай шығармадан алынған үзінді?

А) Қоянкөзге құлаған жұлдыз

В) Сәтжан

С) Талғат

D Дина

Е) Жыртық дәптер

 

252. «Қоянкөзге құлаған жұлдыз» повесінде Шоқан неге қатты қайғырады?

А) Біртіндеп отарлық бұғауда кетіп бара жатқан халқының тағдыры

В) Өзінің тағдырына

С) Үй-ішінің тағдырына

D Досының тағдырына

Е) Анасының тағдырына

 

253. Б.Соқпақбаевтың көп тілге аударылып,кең тараған шығармасын көрсет?

А) Менің атым Қожа

В) Балалық шаққа саяхат

С) Сымбатты Сима

D) Жекпе-жек

Е) Әнші Азамат

 

254. Өзінен бұрын шешесінен алты айлығында қалып қойған тісі Тұрдыбектің тағдырын көбірек ойлайтын Б.Соқпақбаевтың кейіпкері?

А) Бектас

В) Сәтжан

С) Шоқан

D) Қожа

Е) Сұлтан

 

255. Бердібектің «Бізде бала болғанбыз» таңдамалы шығармасына енген повесін көрсет?

А) Жекпе-жек

В) Сымбатты Сима

С) Дина

D) Ақ алтын

Е) Менің атым Қожа

 

256. Бектас,Жолбосын,Майра образдары Бердібектің қай шығармасының кейіпкерлері?

А) Балалық шаққа саяхат

В) Ақ алтын

С) Жауқазын

D) Жекпе-жек

Е) Менің атым Қожа

 

257. Қожа кімнің сөмкесіне бақаны салып жібереді?

А) Майқанованың

В) Сұлтанның

С) Жантастың

D) Жанардың

Е) Сәтжанның

 

258. Жекпе-жек кімнің повесі?

А) Б. Соқпақбаев

В) Ғ. Мүсірепов

С) Ғ. Мұстафин

D) М. Әуезов

Е) Ы. Алтынсарин

 

259. «Менің атым Қожа» повесіндегі жазушы стилі:

А) Юморлық

В) Сатиралық

С) Ирония

D) Драмалық

Е) Сарказм

 

260. «Мен табиғатты сүйемін. Мен шынайы поэзияны сүйемін. Абай мен Қасымды оқысам, сусыным қанбайды» деп толғанатын Бердібектің кейіпкері:

А) Қожа

В) Сұлтан

С) Сәтжан

D) Дина

Е) Талғат

 

261. Б. Соқпақбаевтың тұңғыш жарық көрген өлеңін көрсет:

А) «Бұлақ»

В) «Дәптер»

С) «Әнші Азамат»

D) «Кездесу»

Е) «Аяжан»

 

262. Б.Соқпақбаевтың тұңғыш жинағы қай жылы басылып шықты?

А) 1950

В) 1955

С) 1954

D) 1958

Е) 1961

 

263. Әкесі мен-шешесінен жастайынан айырылып, әжесінің тізесін құшақтап одан да айрылған М.Әуезовтің кейіпкері:

А) Қасым

В) Иса

С) Хадиша

D) Құрмаш

Е) Жандос

 

264. Мұзафар қай өлеңінде тау асып кеткен 3 баланың тағдырын суреттейді:

А) «Кім ұтылды, кім ұтты...»

В) «Биікке, биікке»

С) «Жұмбақтар»

D) «Орақ»

Е) «Талап»

 

265. Ес білмеген есер шақ, балалық мінез-Бектас, Жанбосын, Жүнісбай Бердібектің қай шығармасының кейіпкері?

А) «Балалық шаққа саяхат»

В) «Биікке, биікке»

С) «Жұмбақтар»

D) «Орақ»

Е) «Талап»

 

266. Әке-шешесінен қалған мал-мүлікті талан-таражға салып, Қасымға жетімдіктің кебін кигізген кейіпкеро:

А) Иса мен Хадиша

В) Өтеш пен Зарқұмар

С) Садуақас пен Нұрила

D) Әшімбек пен Қалима

Е) Иса мен Дина

 

267. Екі алманы үшке бөле алмай жатқан балалардың іс-әрекеті суреттелген шығарма:

А) «Кім ұтылды, кім ұтты»

В) «Алатау баурайында»

С) «Хаттар, хаттар»

D) «Кездесу»

Е) «Аяжан»

 

268. Мұзафардың мамандық таңдауға жол ашатын өлеңі:

А) «Әріптер сыры»

В) «Кім ұт, кім ұт»

С) «Алатау бауырында»

D) «Орақ олақ»

Е) «Биікке, биікке»

 

269. Мына үзінді Өтебайдың қай өлеңінен алынған: Жастар, ұмтыл, алға бас, Жалпы елмен аралас. Ей-ей жас қайрат, Жаңа тұрмыс нұр жайнат.

А) «Жастар»

В) «Кітап»

С) «Қуаныш»

D) «Интернатта көз аштым»

Е) «Білім дариясы»

 

270. Ғ. Мүсіреповтың «Ананың анасы», «Ананың арашасы» туындылары эпикалық жанрдың қай түріне жатады:

А) Новелла

В) Повесть

С) Роман

D) Роман-эпопея

Е) Эпос

 

271. Сақал-мұртын қырған, жасы отыздың ішінде, шамалы қара торы жігіт, еңгезердей, ұзын бойлы, жауырынды, көк аттың үстінде тіп-тік қаққан қазықша отырып келеді. Сәкеннің қай кейіпкері?

А) Кудря

В) Хамит

С) Келе

D) Талғар

Е) Сәтжан

 

272. «Бандылар бүгін бір жерден көрінсе, ертең күндік жерден шығады. Елдегі бірен-саран коммунистерді өлтіріп, бөлшектеп кетеді». Сәкеннің қай шығармасынан?

А) «Бандыны қуған Хамит»

В) «Жер қазғандар»

С) «Советстан»

D) «Асау тұлпар»

Е) «Маузер»

 

273. «Бандыны қуған Хамит» әңгімесіндегі Кудря қандай образға жатады?

А) Типтік

В) Романтикалық

С) Сатиралық

D) Лирикалық

Е) реалистік

 

274. «Ат екен деп керуеншілер қосына шапқалы тұрған жолбарыстың үстіне мініп алған ұрының үрей тудырарлық кейіпін суреттейтін Бейімбіттің шығармасы:

А) «Байшұбар»

В) «Жер қазғандар»

С) «Советстан»

D) «Асау тұлпар»

Е) «Маузер»

 

275. Ө. Тұрманжанов «Арыстан терісін киген есек» мысалын кімнен аударды?

А) Изовтан

В) Дмитриевтен

С) Толстойдан

D) Пушкиннен

Е) Крыловтан

 

276. Ө. Тұрманжанов Изовтан қанша мысал өлең аударды?

А) 32

В) 31

С) 34

D) 33

Е) 30

 

277. С. Бегалиннің орыс тілінде жарық көрген шығармасы:

А) «Сәтжан»

В) «Көксегеннің көргендері»

С) «Сымбатты алма»

D) «Екі шыбын»

Е) Сымбатты Сима»

 

278. Қазақ балалар жазба әдебиетінің атасын көрсетіңіз:

А) Ыбырай

В) Абай

С) Сәбит

D) Спандияр

Е) Сұлтанмахмұт

 

279. «Сәлем-борыш, сөз қулық болғанна соң...». Көркем бейнелеудің қай түрі?

А) Метафора

В) Метанимия

С) Синекдоха

D) Символ

Е) Ирония

 

280. «Сәлем-борыш, сөз қулық болғанна соң...». Көркем бейнелеудің қай түрі?

А) Метафора

В) Метанимия

С) Синекдоха

D) Символ

Е) Ирония

 

281. Алдымда туып өскен ауылым. Мәдениеттен кенже қалған ауыл. Сол ауылда қолымнан келгенше мәдениет шамшырағын жақпақшымын». Авторы кім?

А) С.Көбеев

В) О.Сүлейменов

С) Қ.Мырзалиев

D) Ғ.Мұстафин

Е) Ғ.Мүсірепов

 

282. «Қожа», «Көзі тоймаған ит»,»Екі теке» өлеңдерінің авторы

А) С.Дөнентаев

В) С.Көбеев

С) І.Жансүгіров

D) Ы.Алтынсарин

Е) Б.Майлин

 

283. Мұқанның қай повесінде мектеп жұмысын өндірістік оқумен, өмірмен тығыз байланыстыра жүргізу мәселесін көрсетеді?

А) «Алғашқы айлар»

В) «Талап»

С) «Кондуктор»

D) «Бөбек»

Е) «Кішкентай көрші»

 

284. Өз повестерінде өнегелі адамдар өмірін бейнелеген жазушы кім?

А) С.Бақбергенов

В) М.Иманжанов

С) Ө.Тұрманжанов

D) Б.Соқпақбаев

Е) А. Байтұрсынов

 

285. М.Иманжановтың Кенен Әзірбаевқа арнап жазған повесін атаңыз:

А) «Бозторғай»

В) «Талғат»

С) «Алғашқы айлар»

D) «Бөбек»

Е) «Кондуктор»

 

286.Ө. Тұрманжановтың тұңғыш шығармалар жинағы қай журналда басылып шықты?

А) «Жас қайрат»

В) «Айқап»

С) «Қазақ»

D) «Серке»

Е) «Дала уалаяты»

 

287. Әкесі мен ағасының майданнан оралмауы, туған апасының тұрмысқа шығып кетуі сияқты оқиғалар Т.Молдағалиевтің қай шығармасында кездеседі?

А) «Хаттар, хаттар» поэмасы

В) «Ұлыммен сырласу»

С) «Зулайды күндер»

D) «Жаңа дәптер»

Е) «Ескерткіш»

 

288. «Үлгілі бала» 1912ж. қай қалада шықты.

А) Қазанда

В) Атырауда

С) Жамбылда

D) Ақмолада

Е) Орынборда

 

289. С.Дөнентаевтың балалар әдебиетіндегі өзіндік ізі

А) Мысал-өлеңдер жазды

В) Кең көлемді романдар жазды

С) Эпикалық шығарма жазды

D) Лирикалық өлең жазды

Е) Поэма жазды

 

290. Спандияр Крыловтың қай мысалын аударды

А) Көлбақа мен Юпитер

В) Адасқан өмір

С) Түлкі мен маймыл

D) Заман адамы

Е) Екі шыбын

 

291. Махамбеттің балалар әдебиетіне қосқан үлесі:

А) Патриоттық рух беретін өлеңдер жазды

В) Махаббатты жырлады

С) Толғаулар қалдырды

D) Табиғатты жырлады

Е) Әңгімелер жазды

 

292. Абайдың оқу-білім туралы өлеңін көрсет:

А) «Интернатта оқып жұр»

В) «Алланың өзі де рас, сөзі де рас»

С) «Қыс»

D) «Жазғытұрым»

Е) Қара сөздер

 

293. Ыбырайдың балаларды оқу-білімге шақырған өлеңін көрсет:

А) «Кел, балалар, оқылық»

В) «Өзен»

С) «Әсемпаз болма әрнеге»

D) «Бай баласы мен жарлы баласы»

Е) «Таң сырлары"

 

294. Ыбырайдың балаларды еңбекке тәрбиелейтін әңгімесін көрсет:

А) «Бай баласы мен жарлы баласы»

В) «Сабыр»

С) «Өзен»

D) «Асыл шөп»

Е) «Жазғытұрым»

 

295. «Ұр-соқ, етінен ет кесіп ал. Бірақ, әлгіндей деп бейшараны тілдей көрмеңдер!». Қай шығармадан үзінді?

А) «Балалық шаққа саяхат»

В) «Талғат»

С) «Алғашқы айлар»

D) «Бөбек»

Е) «Кондуктор»

 

296. Т.Молдағалиевтің балаларға рух беретін шығармасын көрсет:

А) «Хаттар, хаттар»

В) «Ұлыммен сырласу»

С) «Зулайды күндер»

D) «Жаңа дәптер»

Е) «Ескерткіш»

 

297. «Ілияс өлеңдері жеті буынды, егіз ұйқаспен шапшаң да шымыр жазылған, тұжырымды ойлар мығым айтылады да, сол қалпында суретке айналады» деген кімнің пікірі?

А) Ә.Тәжібаев

В) О.Сүлейменов

С) Қ.Мырзалиев

D) Ғ.Мұстафин

Е) Ғ.Мүсірепов

 

298. «Бақташының баласы» повесінің авторы:

А) С.Мұқанов

В) О.Сүлейменов

С) Қ.Мырзалиев

D) Ғ.Мұстафин

Е) Ғ.Мүсірепов

 

299. «Бақташының баласы» повесінің бас кейіпкері:

А) Жандос

В) Ербол

С) Мухаббат

D) Ердос

Е) Айбол

 

300. Сәбиттің колхоз ауылының тұрмысын суреттеп көрсететін шығармасы:

А) «Бақташының баласы»

В) «Ұлыммен сырласу»

С) «Зулайды күндер»

D) «Жаңа дәптер»

Е).«Ескерткіш»

 

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *