8 сынып химия тест 1н_с_а

І-нұсқа

1.+2 тотығу дәрежесін көрсететін металл?

А)Li

В)Ca

С)Na

Дg

2.Табиғатта таралуы бойынша сегізінші орында?

А)Са

В)Na

С)Ag

Дg

3.Кальций және оның қосылыстары жалынды қандай түске бояйды?

А)қызыл кірпіш

В)жасыл

С)қызыл

Д)көгілдір

4.Қай металл құймаларын жоғары сортты болат алу үшін пайдаланады?

А)Н2

В)Аg

C)Cu

Да

5.Ақ түсті,қиын балқитын зат?

А)СаО

В)СаСl2

C)CaSO4

Д)Ca(NO3)2

6.Судағы Ca(OH)2 қатты жүзгінің сыртқы түрі сүтке ұқсайды,ол техникада қалай аталады?

А)Сөндірілмеген әк

В)Әк сүті

С)Ғаныш

Д)Алебастр

7.Массасы 6г магний жанғанда түзілген магний оксидінің массасы?

А)10г

В)2г

С)5г

Д)13г

8.Спортшының алқанына жағылған ұнтақ оны гимнастикалық снарядтан ұшып кетуден сақтайды?

А)CaO

В)H2O

С)MgO

Д)CaCl2

9.Медицинада,қағаз өндірісінде және жанбайтын материалдар алу үшін пайдаланылады?

А)Кальций сульфаты

В)Магний сульфаты

С)Темір хлориді

Д)Су

10.Біздің тісіміздің және басқа сүйектердің негізін...құрайды?

А)Кальций тұздары

В)Кальций гидроксиді

С)Мырыш оксиді

Д)Кальций хлориді

11.4 периодтың ІІ топтың негізгі топшасында орналасқан металл?

А)Li

B)Ca

C)Fe

Д)F

12.Судың жалпы кермектігі неше топқа бөлінеді?

А)1

В)3

С)4

Д)2

13.Массасы 4г кальций сумен әрекеттескенде неше грамм сутек газы бөлінетінін есепте?

А)22,4

В)44,8

С)2,24

Д)89,6

14.Уақытша кермектікті не арқылы жоюға болады?

А)Спирт құю

В)Суды қайнату

С)Мұздату

Д)Қышқыл құю арқалы

15.ІІ топтың кейбір металлының 10г-на тұз қышқылының артық мөлшерімен әсер еткенде 5,6л(қ.ж) газ бөлінген.Қандай металл реакцияға қатысқан?

А)К

В)С

С)Са

Д)В

16.1s22s22p63s23p64s2 қандай металл?

А)Са

В)Au

C)Fe

D)Mg

17.Суды қайнату арқылы жойылмайды.Ол қандай кермектік?

А)Тұрақты

В)Жалпы

С)Уақытша

Д)Ерігіш

18.48г магнийді тұз қышқылында өңдегенде қанша сутек газы түзіледі?

А)22,4

В)44,8

С)67,2

Д)89,6

19.Жасыл өсімдіктердегі хлорофилдің құрамды бөлігі?

А)Темір атомы

В)Магний атомы

С)Сутек атомы

Д)Калий атомы

20.40г мыс пен мыс(ІІ) оксидінің қоспасын сутекпен тотықсыздандырғанда,6г су түзілді.Мыстың массалық үлесі?

А)60,5

В)71

С)33,5

Д)22,4   

   


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *